Componența consiliului local

Consiliul Local Podenii Noi este format din 10 membri, care sunt aleşi prin vot universal, egal şi liber pentru un mandat de 4 ani.

Rolul Consiliului Local este de a administra domeniul public şi domeniul privat al Comunei Podenii Noi, de a aviza sau aproba studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, de organizare şi amenajare a teritoriului, documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism, precum şi de a stabili bugetul local, taxele şi impozitele locale.

De asemenea, Consiliul Local are iniţiativa şi hotărăşte în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice, locale sau centrale.

Actualul Consiliu Local a fost ales la data de 27 septembrie 2020.

 

Componența Consiliului Local

 

BADEA MARIAN – Partidul Național Liberal

CÂRSTEA MARIA – Partidul Mișcarea Populară

FĂTU VICTORIA – Partidul Umanist Social Liberal

MAREȘ FLORIN – Partidul Național Liberal

NUȚU VALENTIN – Partidul Umanist Social Liberal

OPROESCU CAMELIA – Partidul Umanist Social Liberal

STOICA CONSTANTIN – Partidul Umanist Social Liberal

ȘERBĂNOIU VALENTIN-NICOLAE – Partidul Național Liberal

UNGUREANU BEATRICE-ANA – Partidul Umanist Social Liberal

UNGUREANU VICTORAȘ – Partidul Social Democrat

Comisia de specialitate nr. 1:

Comisia pentru activități economico-financiare și buget, juridică și de disciplină

  • Oproescu Camelia

Comisia de specialitate nr. 2

Comisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului:

  • Șerbănoiu Valentin-Nicușor
  • Fătu Victoria
  • Stoica Constantin
  • Mareș Florin
  • Badea Marian

Comisia de specialitate nr. 3

Comisia pentru activități social-culturale, muncă și protecție socială, învățământ, sport, sănătate și familie, culte:

  • Nuțu Valentin
  • Ungureanu Victoraș
  • Ungureanu Beatrice-Ana
  • Cârstea Maria