Viceprimarul comunei Podenii Noi

Camelia Oproescu

 • Apartenență politică: Partidul Umanist Social Liberal (PUSL)
 • Profesie: inginer
 • Telefon:  0244 414 032
 • Program audiențe: marți, între orele 1000 – 1200

Consiliul local Podenii Noi alege din rândul membrilor săi Viceprimarul, cu votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie. Durata mandatului Viceprimarului este egală cu cea a mandatului Consiliului Local. Primarul are următoarele atribuţii:

 •  Îndrumă şi supraveghează activitatea Poliţiei Locale;
 •  Îndrumă, supraveghează şi organizează activitatea de pază comunală;
 •  Controlează igiena şi salubritatea localurilor şi instituţiilor publice;
 •  Exercită controlul asupra activităţilor desfăşurate în Piaţa Agroalimentară;
 •  Răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al Comunei;
 •  Ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, pentru asigurarea igienizării localităţii, pentru decolmatarea văilor locale, podeţelor şi rigolelor pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale;
 •  Asigură disciplina şi evidenţa lucrărilor în construcţii;
 •  Asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice, instalarea semnelor de circulaţie, desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal cu sprijinul Poliţiei Locale;
 •  Asigură buna funcţionare a iluminatului public;
 •  Îndeplineşte, în condiţiile legii, orice alte sarcini încredinţate de către Primar ori Consiliul Local.

În caz de vacantare a funcţiei de Primar, precum şi în caz de suspendare din funcţie a acestuia, atribuţiile ce îi sunt conferite Primarului prin lege vor fi exercitate de drept de Viceprimar.